Bli Musikant!
Hvilket instrument skal jeg velge?
Hvorfor spille i korps?
Forventet foreldreinnsats
 

 

Om publisering av bilder og film

 

Rekrutteringsvideoer - til bruk i (2020), 2021 og 2022

Korpset lager videoer som skal benyttes i forbindelse med rekruttering av nye medlemmer. Disse vil bli distribuert og publisert i korpsets ulike kanaler.

Jeg bekrefter at Hosle og Bekkestua skolekorps kan bruke klipp fra mitt barn til rekruttering for Hosle og Bekkestua skolekorps. Avtalen gjelder til det blir sendt en oppsigelse på dette. 

Spesielt om streaming på 17. mai 2020 og også 2021

Det vil på grunn av Covid-19 situasjonen bli en spesiell 17. mai-feiring på våre skoler, også i 2021. FAU’ene på både Hosle skole og Bekkestua barneskole vil filme og streame fra både flaggheising og toget. Det vil streames både i korpsets og i skolenes kanaler. Hosle skole legger også ut små hilsener til barna i Showbie, deriblant fra korpset.

Jeg bekrefter at det kan brukes klipp fra mitt barn fra de ulike aktivitetene på 17. mai 2021.

Retningslinjer generelt - publisering av bilder og video

Hosle og Bekkestua skolekorps har ellers slike retningslinjer:

Hosle og Bekkestua skolekorps har en hjemmeside med adresse www.hoslebekkestua.no og egne Facebook-sider (både åpne og lukkede grupper). Ved offentlig publisering av informasjon knyttet til planlagte eller gjennomførte arrangementer kan det være aktuelt å legge ut bilder eller film av musikanter på nettsidene. I den forbindelse har korpset følgende bestemmelser: 

  • Det skal ikke publiseres nærbilder/portrettbilder av musikanter uten særskilt godkjennelse fra foresatte.
  • Film eller gruppebilder kan publiseres uten samtykke fra respektive foresatte.
  • Det legges ikke ut navn eller andre identifiserbare referanser på musikanter i tilknytning til bilder eller film
  • Kun et fåtall navngitte personer vil ha tilgang til å publisere informasjon allment tilgjengelig på korpsets nettsider.

Hvis intet annet er anmerket ved innmelding i korpset, så antas det at foresatte aksepterer disse bestemmelser.

Foresatte kan når som helst reservere sitt barn mot enhver publisering av bilder/film på korpsets nettsider ved å sende en mail til info@hoslebekkestua.no Husk å oppgi musikantens navn! En slik mail vil bli fulgt opp med en bekreftelse av reservasjonen.

Dersom nærbilder skal brukes, kontaktes foreldre for egen samtykke-erklæring for dette.

Utskriftsvennlig sideVis utskriftsvennlig side
 
 
  Kopiering av innhold er ikke tillatt uten avtale med korpset. Om publisering av bilder og film
(C) 2009-2022 Hosle og Bekkestua skolekorps Bispeveien 73, 1362 Hosle. Org nr: 993 771 546. Utviklet av Thomas Herland