Om publisering av bilder og film

Oppdatert 20.10.2019

Hosle Skolekorps har en hjemmeside med adresse www.hoslebekkestua.no. Ved offentlig publisering av informasjon knyttet til planlagte eller gjennomførte arrangementer kan det være aktuelt å legge ut bilder eller film av musikanter på nettsidene. I den forbindelse har korpset følgende bestemmelser: 

  • Det skal ikke publiseres nærbilder/portrettbilder av musikanter uten særskilt godkjennelse fra foresatte.
  • Film eller gruppebilder kan publiseres uten samtykke fra respektive foresatte.
  • Det legges ikke ut navn eller andre identifiserbare referanser på musikanter i tilknytning til bilder eller film
  • Kun et fåtall navngitte personer vil ha tilgang til å publisere informasjon alment tilgjengelig på korpsets nettsider.

Hvis intet annet er anmerket ved innmelding i korpset så antas det at foresatte aksepterer disse bestemmelser. Foresatte kan når som helst reservere sitt barn mot enhver  publisering av bilder/film på korpsets nettsider ved å sende en mail til webmaster@hoslebekkestua.no Husk å angi musikantens navn! En slik mail vil bli fulgt opp med en bekreftelse av reservasjonen.