Hva skjer?
23.apr: Samspill HK.
25.apr: Samspill aspiranter - Bekkestua.
25.apr: samspill aspiranter - Hosle.
Bli Musikant!
Aspiranter
Begynne i korpset?
Hvorfor spille i korps?
 

 

Forventet foreldreinnsats

Hosle skolekorps er et foreldredrevet korps.  Korpset har engasjert dyktige instruktører og dirigenter som kan gi barna våre god undervisning så de får en god musikalst utvikling fra år til år.  For å holde årskontigenten nede bidrar vi som foreldre der det trengs - og tar i et tak på dugnader for å skape inntekter til korpset.


Her kan du lese om hva som forventes av foreldre:

Støtt musikanten
Foreldre har en viktig rolle med å oppmuntre musikanten til å øve- øvelse gjør mester som kjent. Det forventes også at foreldrene hjelper til med å ta vare på instrumentet, noter og uniformen som lånes ut av korpset.

Sett av helgen og delta når årets Loppemarked arrangeres 
Loppemarkedet er korpset viktigste inntekstkilde og arrangeres vanligvis i april/mai. Dette er en skikkelig dugnad av den gamle gode sorten - og det forventes at alle korpsfamilier setter av helgen og hjelper til. Vår dyktige Loppekomite har de siste årene fått til en god organisering, med bl.a containere på skolens område, som har redusert arbeidsmengden betydelig.  Intenst ja - men mest sosialt og en god anledning til å bli bedre kjent med andre korpsfamilier og våre veteraner som fortsatt hjelper til.

Vær korpsvakt når du har barn i Hovedkorpset
Når du har barn i Hovedkorpset får man tildelt korpsvakt en til to ganger per semester mens det er samspilløvelse på torsdager. Ler mer om korpsvaktens oppgaver her.

Bidra på turer eller arrangementer
Når korpset arrangerer f.eks julemesse, musikantfest eller turer for musikantene vil det være behov for bistand fra foreldrene.  Det kan være snakk om baking av kaker, ta en vakt i f.eks kafeteria eller på annen måte stille opp for at arrangementet skal kunne gjennomføres med en hyggelig sosial ramme.  Korpset har en støttekomite og oppretter turkomiteer etter behov.  
Du kan lese mer om organiseringen her.


Støttekomiteen serverer frokost 17.mai - en veldig hyggelig tradisjon

Utskriftsvennlig sideVis utskriftsvennlig side
 
 
  Kopiering av innhold er ikke tillatt uten avtale med korpset. Om publisering av bilder og film
(C) 2017 Hosle og Bekkestua skolekorps Bispeveien 73, 1362 Hosle. Org nr: 993 771 546. Utviklet av Thomas Herland