Bli Musikant!
Hvilket instrument skal jeg velge?
Hvorfor spille i korps?
Forventet foreldreinnsats
 

 

Aspiranter

For hvem: Barn fra (2.) 3. – 5. klasse, nybegynnere 
Når: Individuell undervisning: 25 min/uke (ca. fra skolestart) når én elev. 35 min/uke når to undervises sammen, 45 min/uke når tre undervises sammen.

Fellesøvelse tirsdager, oppstart etter høstferien, i uke 41. Øvetiden er kl 15-16 på Bekkestua barneskole. Aspirantene fra Hosle kjører samlet i en maxi-taxi fra Hosle til Bekkestua. Foreldre henter på Bekkestua.

NB! Foresatte må huske å informere SFO om barnets spilletider, både eneundervisning og samspill.

Tilbudet: Samspill med dirigent, eneundervisning med profesjonell instruktør fra Bærum kulturskole eller en av korpsets egne instruktører, eget instrument og deltakelse i ulike aktiviteter sammen med i korpset (som medlemskvelder, konserter, turer, etc.).
Innmelding Meld deg inn her
Oppstart og instruksjon: August, men korpset tilbyr fleksibel start. 

Når du blir aspirant er du et fullverdige medlem av korpset. Du får eget instrument, spiller i samspill med andre nye og har 25 minutter undervisning per uke (evt. 35 / 45 minutter, når to eller tre undervises sammen) med egen instruktør gjennom Bærum kulturskole eller en av korpsets instruktører. 

Nybegynneropplæringen er gehørbasert, oftest unison. Aspirantene lærer enkle melodier, gjerne med tekst, slik at det er lett å huske hvordan melodiene er. Dette gir barna en god mestringsfølelse. Det legges vekt på at musikantene har det gøy, og får motivasjon til å spille/øve! Det er fint om instrumentet "ligger fremme" hjemme (men trygt i instrumentkassen) - slik at det er enkelt å ta det frem. Oppmuntre gjerne barnet til å spille litt hver dag. Det er også viktig med jevnlige konserter/opptredener, og ikke minst turer!

Sangene og melodiene tilpasses etter nivå og det velges melodier som er morsomme å spille, noen kjente og noen ikke så kjente låter.

Dirigent: Mona Østenstad
tlf 40 49 78 09/ monaostenstad@gmail.com
Dirigentassistent: Eivind Grøntvedt
tlf 40 20 31 38 / eivindsen@hotmail.no


Pris pr musikant pr halvår er kr 3.800,- og fordeler seg slik:
Kontingent, kr 500,-
Instrumentleie, kr 500,-
Instruksjon, kr 2.800,- (følger prisene til Kulturskolen i Bærum Kommune) - deles i to, og faktureres to ganger pr. halvår.
Vi minner om at Bærum kommunes fritidsstipend også kan søkes om av korpsmusikanter, både til dekning av kontingenter og aktiviteter. Ta kontakt dersom spørsmål om dette!

Se ellers vedtektene for korpset her

For mer informasjon, ta kontakt med Thea Falkenthal: juniorkorpsleder@hoslebekkestua.no  eller tlf. 456 64 575.

Utskriftsvennlig sideVis utskriftsvennlig side
 
 
  Kopiering av innhold er ikke tillatt uten avtale med korpset. Om publisering av bilder og film
(C) 2009-2022 Hosle og Bekkestua skolekorps Bispeveien 73, 1362 Hosle. Org nr: 993 771 546. Utviklet av Thomas Herland