Trommerekka i Hosle og Bekkestua skolekorps, mai 2020. Foto: Per Eugen

Hosle og Bekkestua skolekorps er korpset for skolebarn som bor på Hosle og Bekkestua. Korpset ble stiftet i november 1967, under navnet Hosle skolekorps. Hosle skole ble åpnet i 1966. 17. mai 2017 skiftet korpset navn fra Hosle skolekorps til Hosle og Bekkestua skolekorps.

I 2018 feiret korpset, kor og skole 50 år, hvor Hoslefestivalen var høydepunktet.

Medlemmene er fordelt på aspiranter, juniorkorps og hovedkorps, fordelt med barn og ungdom fra 2. klasse til videregående skole. Alle nybegynnere begynner som aspirant. Aspirantene får både samspill med dirigent, og enkeltundervisning med godt kvalifiserte og profesjonelle instruktører korpset engasjerer og lærere tilknyttet Bærum kulturskole. Avhengig av alder, så beveger du deg i systemet, via juniorkorps og til hovedkorps.

Korpset øver både på Hosle skole og Bekkestua barneskole.

Medlemmene er fordelt på:


Korpset er medlem av Norges Musikkorps Forbund (NMF) og samarbeider med Bærum kulturskole. Det legges vekt på at korpset skal være en del av nærmiljøet, og følgelig legges undervisningen primært til Hosle skole og Bekkestua skole.

Last ned:
Strategi Hosle skolekorps 2020.pdf

 Mer...
Korpset har sev besluttet sine vedtekter. Her står det blant annet at vi skal:
  • Ivareta og utvikle musikalsk aktivitet i musikkorpset gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og god organisering.
  • Ivareta og utvikle musikkorps- og organisasjonsarbeid som sosial aktivitet for medlemmene.
  • Fremme forståelse for musikkorpsenes kulturelle, sosiale og oppdragende betydning
  • Ivareta musikkorpsets interesser i det lokale musikk- og kulturliv

Korpset har rutiner for publisering av bilder. Se disse her.

I 2015 besluttet Hosle skolekorps en ny strategi. Målet er å bli enda mer attraktiv både for musikantene selv men også nærmiljøet rundt. Denne strategien som ble laget gjelder frem mot 2020. Se hele strategien her.

Korpset reiser på sommerturer og er på seminarer. Her er reisereglement som gjelder på disse turene

Les også: Litt om korpsets historie og om korpsmiljøet på Hosle på Wikipedia
Les også: Alle dirigentene korpset har hatt

Undervisning 2020/2021

Oppdatert 7.6.2020
Musikantene har to øvelser i uken: En fellesøving (samspilll) med dirigent, og en undervisningstime (enetime eller i liten gruppe) i eget instrument med instrumentallærer.  

Her er oversikten over dager og navn på dirigent eller instruktør.

 Mer...

 

Du har gått i korpset lenge når...
Du støtter vel korpset gjennom grasrotandelen?

Oppdatert 30.4.2020

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller én forening som du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte Hosle og Bekkestua skolekorps!
Grasrotandelen går ikke ut over innsatsen eller premien din - du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver. Du trenger Norsk Tipping Spillerkort for å knytte deg til Grasrotandelen.

Du kan registrere deg og støtte Hosle og Bekkestua Skolekorps på flere måter:

- Registrer Hosle og Bekkestua Skolekorps som din grasrotmottaker hos Norsk Tipping
- Hos Kommisjonær: Print ut strekkoden vedlagt nedenfor og ta den med sammen med ditt spillerkort til en av Norsk Tippings kommisjonærer.
- SMS: GRASROTANDELEN 993771546 til 2020 (tjenesten er gratis)

Last ned: (Vis alle)
GRASROTANDELEN_FLYVEBLAD x4.doc
Grasrotandelen X8.docx
Informasjonsbroskyre.pdf
Strekkode - Hosle Skolekorps.doc

 Mer...
Trykk på riktig knapp

Oppdatert 30.4.2020


Støtt korpset med pantelappen!

Trykk på riktig knapp - sjansen for Røde Kors-gevinst er nesten lik null...
Trykk plantelapp og få 17.mai følelse hver gang - støtt noe som gir mening i nærmiljøet, og som går uavkortet til selve formålet - korpset vårt selvfølgelig!


Du har vel oppdaget pantelapp-boksen ved panteautomaten på Kiwi Hosle?
Sponse Hosle og Bekkestua skolekorps?

Korpset er på utkikk etter alternative inntektskilder. Økonomisk støtte gir mindre press på foreldre, som igjen kan gjøre det mer attraktivt å slippe barna til i korpset!

Ønsker du eller ditt firma profilering gjennom korpset på en eller annen måte, så setter vi stor pris på om du tar kontakt med styret

Kontakt oss

Hosle og Bekkestua Skolekorps
Bispeveien 73
1362 Hosle
Org nr. 993 771 546
Kontonr: 1627 07 01039

Kontaktinfo til styret
Fakturaer sendes faktura@hoslebekkestua.no

Vedtekter

Oppdatert 19.10.2020

Her kan du laste ned korpsets vedtekter og reisereglement ved turer/seminarer.

 

Last ned:
Beredskapsplan for musikkorps.pdf
Reisereglement HBSK.pdf
Vedtekter 2019.doc
Politiattest

Oppdatert 30.4.2020

Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. okober 2009.

I Hosle og Bekkestua Skolekorps blir ordningen håndtert på følgende måte:


 Mer...
Fremtidskveld, november 2010 

Medlemsmøtet 14.sept 2014 

Foreldremøte, februar 2010