Trombone


Trombone

Ordet trombone betyr stor trompet og instrumentet fikk sin nåværende form en gang på 1400-tallet- Det geniale med trombonen var sliden som gjorde at man fra første stund kunne spille i alle tonearter på ett og samme instrument. I gamle dager ble trombonen mye brukt til å støtte opp om korsangen i kirken og til de ulike stemmene lagde man tilsvarende tromboner: Sopran/alt/tenor og basstromboner. Idag er det de to sistnevnte som er mest brukt. Alt-trombonen brukes mest som solo-instrument og på de høyeste stemmene i orkestre og ensembler. Den brukes også som et nybegynnerinstrument.

Vi finner trombonen i symfoniorkestre, korps, storband, kammergrupper og som solo-instrument.
Trombonen består av munnstykke, klokkestykke, inner-slide og ytter-slide. Sliden eller trekket er svært sårbart for støt og det er viktig at eventuelle bulker repareres med en gang.

Trombonen kan ha ekstrautstyr i form av ventiler på klokkestykket. Den vanligste er kvartventilen som gjør at man kan komme dypere i registeret og/eller spille med andre trekk på sliden. Tromboner med kvartventil egner seg godt for eldre elver som har spilt en stund. De aller yngste bør ha alt-tromboner eller tenor-horn før de får en tenor-trombone slik at man unngår belastningsskader og feil munnstilling.