Althorn


Althorn

I de fleste primitive kulturer hadde man instrumenter laget av horn fra dyr. Da man senere begynte å lage instrumenter av andre materialer var det naturlig å etterlikne naturens former.
Dette har vært med å bestemme hvordan mange instrumenter ser ut idag. Bestemte ting i utviklingen av instrumenter har blitt gjort for å få instrumentene mer praktiske, sånn som å rulle rørene sammen for å slippe å ha et unødvendig langt instrument.

Althornet oppstod på 1830-tallet i Østerrike. Den første delen av ordet kommer opprinnelig av det latinske ordet «altus» som betyr høy. Instrumentet er stemt i ess og har tre ventiler. Her i landet har althornet for det meste form som en liten tuba, mens f.eks. i USA ser det ut som et stort flygelhorn og man bruker det i marching bands.

Althornet brukes mest i brassband, men er også å finne i symfoniorkester og skolekorps.