Årsmøte 2023 - dokumenter

Oppdatert 31.3.2023
Tirsdag 28. februar 2023 avholdt korpset årsmøte. Vedlagt signert protokoll og alle dokumenter for oppsummering av 2022 og planer for 2023.

Vennlig hilsen

Elsa Doseth
Styreleder
Hosle og Bekkestua skolekorps
Last ned:
2022 - Årsrapport HBSK.pdf
2022 Årsoppgjør Hosle og Bekkestua skolekorps.pdf
2023 Aktivitetsplan HBSK.pdf
2023 Aktivitetsplan HBSK.xlsx
2023 Budsjett HBSK.pdf
2023 Innkalling til årsmøte, 280223, Hosle og Bekkestua skolekorps.pdf
2023 Protokoll årsmøte 280323, HBSK, signert.pdf
2023 Valgkomiteens innstilling Årsmøte 28. februar 2023.pdf