Årsmøte tirsdag 25. februar kl 19

Oppdatert igår 18:23
Hei!

En vennlig påminnelse om årsmøte i Hosle og Bekkestua skolekorps!
Alle er hjertelig velkomne - se årsrapport og årsoppgjøre som vedlegg her - samt også budsjett og aktivitetsplan for 2020.

Benytt også anledningen til å se de flotte øvelseslokalene på Bekkestua! Vi starter da også årsmøtet med en liten mini-konsert med vårt hovedkorps, som har sin øvelse her akkurat da.

Vennlig hilsen, på vegne av styret

Elsa Doseth
-kasserer

********************************************************************************************************************************


Hei!
 
Styret innkaller til årsmøte i Hosle og Bekkestus skolekorps
 
Tid: Tirsdag 25. februar 2020 kl. 19.00
 
Sted: Bekkestua skole
 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til info@hosleskolekorps.no innen 01.02
 
Vedlagt finner dere agenda.
 
Vennlig hilsen på vegne av styret
 
Kjersti Tubaas
Sekretær - PR/markedsføring
Last ned:
2019 Hosle og Bekkestua skolekorps_Revisjonsberetning.pdf 
2019 Resultatregnskap, grafisk fremstilt.docx 
2019 Årsoppgjør - Hosle og Bekkestua skolekorps.docx 
2019 Årsrapport - Hosle og Bekkestua skolekorps.docx 
2020 Aktivitetsplan.pdf 
2020 Budsjett HBSK.pdf 
Innkalling årsmøte 2020 HBSK.pdf