Undervisning 2020/2021

Oppdatert 7.6.2020
Musikantene har to øvelser i uken: En fellesøving (samspilll) med dirigent, og en undervisningstime (enetime eller i liten gruppe) i eget instrument med instrumentallærer.  

Her er oversikten over dager og navn på dirigent eller instruktør.
Fellesøvelser
Hovedkorpset øver tirsdager kl 18.00-20.00. Bekkestua barneskole i Kuben og / eller musikkrom. Våren 2020 ble, pga spesielle omstendigheter rundt utbrudd av koronavirus, HK-øvelsene flyttet til zoom. Fra 28. april 2020 ble øvelsene flyttet utendørs på Hosle skole. Fra august 2020 er vi tilbake i Kuben på Bekkestua, med tilnærmet vanlige øvelser - dog med gode smitteverntiltak.

Lars Røyseng, dirigent
tlf 913 23 864 / larsroyseng@gmail.com

Før eller etter pause rullerer korpset noen ganger med tutti spilling (dvs. alle), og hhv. finmessing, grovmessing og slagverk.


Juniorkorpset øver torsdager kl 16.00-17.00. Alle elevene øver på sine respektive skoler:
Bekkestua: Musikkrommet. Hosle: Lille gymsal. 

En torsdag i måneden samles alle på Bekkestua skole. Våren 2020 ble det i en periode endringer pga spesielle omstendigheter rundt utbrudd av koronavirus. Fra august 2020 er vi tilbake til tilnærmet vanlige øvelser på Hosle og Bekkestua, dog med gode smitteverntiltak - og vi håper at vi igjen kan samle alle en torsdag i måneden på Bekkestua. Det opprettes en ordning for å følge barna fra Hosle til Bekkestua, men foreldrene må selv hente barna på Bekkestua etter øvelsen. 

Vinjar Hambro, dirigent
tlf 466 36 882 / vinjar.chr.hambro@gmail.com 

Jonas Johansson, dirigent
tlf 472 85 719 / jonasj89@hotmail.com


Aspirantkorpset øver torsdager kl 15.00-16.00. Alle elevene øver på sine respektive skoler.
Bekkestua: Musikkrommet. Hosle: Lille gymsal. 

En torsdag i måneden samles alle på Bekkestua skole. Våren 2020 ble det i en periode endringer pga spesielle omstendigheter rundt utbrudd av koronavirus. Fra august 2020 er vi tilbake til tilnærmet vanlige øvelser på Hosle og Bekkestua, dog med gode smitteverntiltak - og vi håper vi igjen kan samle alle en torsdag i måneden på Bekkestua. Det opprettes en ordning for å følge barna fra Hosle til Bekkestua, men foreldrene må selv hente barna på Bekkestua etter øvelsen.

Vinjar Hambro, dirigent
tlf 466 36 882 / vinjar.chr.hambro@gmail.com

Jonas Johansson, dirigent
tlf 472 85 719 / jonasj89@hotmail.comIndividuell undervisning

Alle musikantene i korpset skal ha undervisning av spesiallærer på sitt instrument. I skoleåret 2020/2021 har vi med oss disse profesjonelle lærerne: 

Bjørn Husom, kornett
tlf 932 09 545 / bjorn.husom@baerum.kommune.no
Torsdager, Hosle skole

Rasmus Hatcher, slagverk
tlf 454 76 940 / rasmushatcher@hotmail.no
Mandager, Bekkestua barneskole

Jonas Johansson, kornett, althorn, baryton 
tlf 472 85 719 / jonasj89@hotmail.com
Torsdager og fredager, Bekkestua barneskole

Thomas Aarø, baryton og althorn
thomas.aaro@baerum.kommune.no
Onsdager, Hosle skole

Trond Olav Ruistuen, kornett og althorn
tlf 926 49 253, trond.ruistuen@baerum.kommune.no
Onsdager, Bekkestua barneskole

Ann Balzer, althorn, kornett og trompet
tlf 464 15 014 / ann.balzer@baerum.kommune.no
Mandager, Bekkestua barneskole

Petter Sørvold, tuba
tlf 958 06 756 / petter.sorvold@baerum.kommune.no
Torsdager, Kunnskapssenteret, Sandvika

Andrei Kassatkine, slagverk 
tlf 911 42 564 / andrei.kassatkine@baerum.kommune.no
Torsdager, Kunnskapssenteret, Sandvika

Asle Fjeldstad, slagverk (pappaperm frem til sommeren 2020)
Vikar: Dyre Krossjøen, slagverk / dyremk@gmail.com
Kunnskapssenteret, Sandvika

Pga spesielle omstendigheter rundt utbrudd av koronavirus gikk all undervisning i eget instrument med spesiallærer en periode digitalt. Fra uke 21 åpnet Kulturskolen igjen for undervisning for elever som mottar sin undervisning i Kulturskolens lokaler i Sandvika. Elever som mottok undervisning i barneskolenes lokaler fikk fremdeles digital undervisning. Fra august 2020 ser det ut til at all undervisning kan gå tilnærmet som vanlig igjen - dog med gode smitteverntiltak. 

For generelle spørsmål om undervisning: Ta kontakt med undervisningsleder Trude Krokan på undervisningsleder@hoslebekkestua.no / tlf. 900 17 147.