Juniorkorpset

Oppdatert 21.5.2024
For hvem: Alle som har spilt minimum ett år med instruktør
Når: Tirsdag kl 16.15-17.30, Bekkestua barneskole
Tilbudet: Samspill med dirigent, enkeltundervisning med profesjonell instruktør fra Bærum Kulturskole, eget instrument og andre medlemstilbud i korpset
Inntak: August, etter minimum ett år i aspirantkorps
Øvelser skjer i Kuben på Bekkestua barneskole. Barna fra Hosle kjøres samlet i en maxi-taxi fra Hosle til Bekkestua. Foreldre henter på Bekkestua.

Juniorkorpset er nivå to i musikkopplæringen i korpset. Første års juniorer kalles Junior 1 (JK1) - og andre års juniorer kalles Junior 2 (JK2).

Her utvikles mestringsfølelsen og man beveger seg mer fra gehørbasert undervisning til bruk av noter. Siden musikantene etter hvert skal inn i hovedkorpset (normalt etter to år i juniorkorpset), legges det også mer og mer vekt på flerstemthet. Sangene og melodiene tilpasses etter nivå og det velges melodier som er morsomme å spille, noen kjente og noen ikke så kjente låter.

Dirigent: Mona Østenstad Sanner og Eivind Grøntvedt.

Pris pr musikant pr halvår er kr 3.800,- og fordeler seg slik:
Kontingent, kr 500,-
Instrumentleie, kr 500,-
Instruksjon, kr 2.800,- (følger prisene til Kulturskolen i Bærum Kommune) - deles i to, og faktureres to ganger pr. halvår.
Vi minner om at Bærum kommunes fritidsstipend også kan søkes om av korpsmusikanter, både til dekning av kontingenter og aktiviteter. Ta kontakt dersom spørsmål om dette!


For mer informasjon, ta kontakt med Thea Falkenthal: juniorkorpsleder@hoslebekkestua.no eller tlf. 456 64 575.

Juniorkorpsets aktivitetsplan

MånedDato/tidAktivitetAnsv.ForeldrevaktMerknad 
       
Undervisning 2022/2023
Juniorkorpsregler

Juniorkorpset og dirigenten har sammen laget noen samspill-regler som alle må følge på øvelsene. Aspirantkorpset må også lære seg disse reglene!

1. Være stille og høre på dirigenten. Kun spille når vi skal.
2. Rekke opp hånda. Kun musikkspørsmål.
3. Møte presis til øvelsen og etter pausen. Husk å drikke og gå på do i pausen.
4. I pausen gjelder skolens regler, dvs ikke løpe i gangene, osv.
5. Alle skal passe på seg selv og være greie mot hverandre.
6. Pass også på noter og instrument.
7. Hvis alle følger reglene blir det det mye hyggeligere på øvelsen.
8. Og sist, men ikke minst, er det viktig å øve jevnt og trutt hjemme.

Fraværsmelding

Uansett årsak - Send SMS!

Da kan dirigentene tilpasse opplegg og øveprogrammetLaughing

Hovedkorps:
Lars Røyseng, tlf 913 23 864

Aspiranter og juniorer:
Mona Østenstad, tlf 404 97 809

Aspiranter og juniorer:
Sølve Grødem Wold, tlf 928 36 803


NB! Gi også beskjed om fravær til din instruktør fra Bærum Kulturskole!