Du har gått i korpset lenge når...

1. du hører på musikk og begynner å markere slagene.
2. du går bak eller ved siden av noen og du begynner å gå i takt med dem.
3. du prøver å gjette tempoet på favorittsangen din.
4. alle vennene dine spiller i korps.
5. det å skifte klær på bussen er vanlig.
6. du påpeker toneartskifter og dynamikk når du hører radio.
7. hver jente/gutt du er interessert i spiller i korps.
8. du faktisk LIKER å gå i uniform.
9. folk spør deg om ditt sosiale liv og du svarer; «Å, du mener hornet mitt??».
10. folk er bekymret når de ser deg uten instrument.
11. seminarer er gøy.
12. du svarer på tilropet: «Hei, korps-nerd!».
13. du kan kvint-sirkelen bedre enn ditt eget navn.
14. hornet ditt har et navn.
15. uniformen passer.
16. andre har lyst til å knuse konkurrerende fotballag, og du har lyst til å knuse konkurrerende korps.
17. du synes øvelsen burde vare en halv time lenger.
18. du kaller dirigenten «Pappa».
19. du konkurrere med andre om å få på uniformen kjappest.
20. tall over 8 er uviktige.
21. du heller vil øve enn å lese denne listen.
22. bokstaver forbi H er uviktige.
23. når piccoloen plutselig blir tung.
24. du kan ta på deg uniformen på 10 minutter uten hjelp.
25. du kjenner deg igjen på alle disse punktene.