Trommerekka i Hosle og Bekkestua skolekorps, mai 2020. Foto: Per Eugen

Hosle og Bekkestua skolekorps er korpset for skolebarn som bor på Hosle og Bekkestua. Korpset ble stiftet i november 1967, under navnet Hosle skolekorps. Hosle skole ble åpnet i 1966. 17. mai 2017 skiftet korpset navn fra Hosle skolekorps til Hosle og Bekkestua skolekorps.

I 2018 feiret korpset, kor og skole 50 år, hvor Hoslefestivalen var høydepunktet.

Medlemmene er fordelt på aspiranter, juniorkorps og hovedkorps, fordelt med barn og ungdom fra 2. klasse til videregående skole. Alle nybegynnere begynner som aspirant. Aspirantene får både samspill med dirigent, og enkeltundervisning med godt kvalifiserte og profesjonelle instruktører korpset engasjerer og lærere tilknyttet Bærum kulturskole. Avhengig av alder, så beveger du deg i systemet, via juniorkorps og til hovedkorps.

Korpset øver både på Hosle skole og Bekkestua barneskole.

Medlemmene er fordelt på:


Korpset er medlem av Norges Musikkorps Forbund (NMF) og samarbeider med Bærum kulturskole. Det legges vekt på at korpset skal være en del av nærmiljøet, og følgelig legges undervisningen primært til Hosle skole og Bekkestua skole.

Last ned:
Strategi Hosle skolekorps 2020.pdf
Korpset har sev besluttet sine vedtekter. Her står det blant annet at vi skal:
  • Ivareta og utvikle musikalsk aktivitet i musikkorpset gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og god organisering.
  • Ivareta og utvikle musikkorps- og organisasjonsarbeid som sosial aktivitet for medlemmene.
  • Fremme forståelse for musikkorpsenes kulturelle, sosiale og oppdragende betydning
  • Ivareta musikkorpsets interesser i det lokale musikk- og kulturliv

Korpset har rutiner for publisering av bilder. Se disse her.

I 2015 besluttet Hosle skolekorps en ny strategi. Målet er å bli enda mer attraktiv både for musikantene selv men også nærmiljøet rundt. Denne strategien som ble laget gjelder frem mot 2020. Se hele strategien her.

Korpset reiser på sommerturer og er på seminarer. Her er reisereglement som gjelder på disse turene

Les også: Litt om korpsets historie og om korpsmiljøet på Hosle på Wikipedia
Les også: Alle dirigentene korpset har hatt


Hovedkorpset til Hosle og Bekkestua skolekorps, mai 2020. Foto: Per Eugen


Korpset har vært på Hosle skole i over 50 år.


Bekkestua barneskole er en av stedene vi øver.


Hosle Skolekorps, mai 2014


Korpsglade barn og ungdom - 17. mai 2019.