Hosle Skolekorps, mai 2014

Hosle- og Bekkestua skolekorps er korpset for skolebarn som bor på Hosle og Bekkestua. Korpset ble stiftet i november 1967, under navnet Hosle skolekorps. Hosle skolen ble åpnet i 1966.

17. mai 2017 skiftet korpset navn til Hosle og Bekkestua skolekorps.

I 2018 feiret korpset, kor og skole 50 år, hvor Hoslefestivalen var høydepunktet.

Medlemmene er fordelt på aspiranter, juniorkorps og hovedkorps. Alle nybegynner fra 2. klasse begynner som aspirant. Aspirantene får både samspill med dirigent, og enkeltundervisning med godt kvalifiserte og profesjonelle instruktører korpset engasjerer og lærere tilknyttet Bærum kulturskole. Avhengig av alder, så beveger du deg i systemet via junior og til hovedkorps.

Korpset øver både på Hosle og Bekkestua skole.

Medlemmene er fordelt på:


Korpset er medlem av Norges Musikkorps Forbund (NMF). Det legges vekt på at korpset skal være en del av nærmiljøet, og følgelig legges undervisningen primært til Hosle skole og Bekkestua skole.

Last ned:
Strategi Hosle skolekorps 2020.pdf
Korpset har sev besluttet sine vedtekter. Her står det blant annet at vi skal:
  • Ivareta og utvikle musikalsk aktivitet i musikkorpset gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og god organisering.
  • Ivareta og utvikle musikkorps- og organisasjonsarbeid som sosial aktivitet for medlemmene.
  • Fremme forståelse for musikkorpsenes kulturelle, sosiale og oppdragende betydning
  • Ivareta musikkorpsets interesser i det lokale musikk- og kulturliv

I 2015 besluttet Hosle skolekorps en ny strategi. Målet er å bli enda mer attraktiv både for musikantene selv men også nærmiljøet rundt. Denne strategien som ble laget gjelder frem mot 2020. Se hele strategien her.

Korpset reiser på sommerturer og er på seminarer. Her er reisereglement som gjelder på disse turene

Les også: Litt om korpsets historie og om korpsmiljøet på Hosle på Wikipedia
Les også: Alle dirigentene korpset har hatt