Hosle Skolekorps, mai 2014
Hosle skolekorps ble stiftet i november 1967. Skolen ble åpnet i 1966. Korpset skiftet navn til Hosle og Bekkestua skolekorps i anledning 50-års jubileumet 17.mai 2017.

Medlemmene er fordelt på:


Korpset er medlem av Norges Musikkorps Forbund (NMF), og undervisningen foretas i det store og det hele ved bruk av lærere tilknyttet Bærum Kommunale Musikkskole. Det legges vekt på at korpset skal være en del av nærmiljøet, og følgelig legges undervisningen primært til Hosle skole og Bekkestua skole.

Last ned:
Strategi Hosle skolekorps 2020.pdf
Korpset har sev besluttet sine vedtekter. Her står det blant annet at vi skal:
  • Ivareta og utvikle musikalsk aktivitet i musikkorpset gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og god organisering.
  • Ivareta og utvikle musikkorps- og organisasjonsarbeid som sosial aktivitet for medlemmene.
  • Fremme forståelse for musikkorpsenes kulturelle, sosiale og oppdragende betydning
  • Ivareta musikkorpsets interesser i det lokale musikk- og kulturliv

I 2015 besluttet Hosle skolekorps en ny strategi. Målet er å bli enda mer attraktiv både for musikantene selv men også nærmiljøet rundt. Denne strategien som ble laget gjelder frem mot 2020. Se hele strategien her.

Les også: Litt om korpsets historie og om korpsmiljøet på Hosle på Wikipedia
Les også: Alle dirigentene korpset har hatt