Hovedkorpset

Oppdatert 4.9.2020
For hvem: Barn og unge fra 9 – 19 år
Når: Tirsdager fra kl. 1800 - 2000, Bekkestua barneskole + individuell undervisning med profesjonelle instruktører
Tilbudet: Samspill med dirigent, individuell undervisning med profesjonell instruktør fra Bærum kulturskole, eget instrument og deltakelse i annet fullverdig medlemstilbud i korpset.
Inntak: Etter minimum 2 år i aspirant- og juniorkorps, eller etter ønske /behov. Aldri for sent å begynne å spille et instrument. Vi tilpasser inntaket til alle aldre.
Meld deg inn her

Hovedkorpset er for de eldste i korpset, og er et fullverdig musikktilbud på Hosle og Bekkestua. Korpset er et brassband, det vil si at vi kun har messinginstrumenter og slagverk. Her får du muligheter til å utfordre deg i samspill med gutter og jenter i ulike aldre. Du får solistiske utfordringer og vil kunne utvikle dine musikalske ferdigheter på mange plan for resten av livet. Musikantene deltar aktivt i valg av type konsert og aktiviteter som gjennomføres.

Øvelser: Tirsdager fra kl. 1800 - 2000 + individuell undervisning i Bærum kulturskole og/eller med våre egne instruktører

Hva dekker tilbudet: Samspill med dirigent, individuell undervisning med profesjonell instruktør fra Bærum Kulturskole, eget instrument og deltakelse i annet fullverdig medlemstilbud i korpset.

Dirigent: Lars Røyseng

Tilbudet er for barn og unge helt opp til 19 år. Det er mulig å søke direkte opp i hovedkorpset uansett alder, men det fordrer opplæring på et instrument i forkant. 


Pris pr musikant pr halvår er kr 3.600,- og fordeler seg slik:
Kontingent, kr 400,-
Instrumentleie, kr 400,-
Instruksjon, kr 2.800,- (følger Kulturskolen i Bærum Kommune, 2020)


Ta kontakt med Camilla Lotherington, hovedkorpsansvarlig, epost hovedkorpsleder@hoslebekkestua.no eller tlf. 911 19 220.