Juniorkorpset

Oppdatert 9.5.2021
For hvem: Alle som har spilt minimum ett år med instruktør
Når: Torsdag kl 16.00-17.00, Hosle skole / Bekkestua barneskole
Tilbudet: Samspill med dirigent, enkeltundervisning med profesjonell instruktør fra Bærum Kulturskole, eget instrument og andre medlemstilbud i korpset
Inntak: August
Øvelser skjer på Hosle skole, Lille gymsal / Bekkestua barneskole, Kuben. Ca. en til to øvelser pr måned samles juniorene på Bekkestua barneskole. Barna fra Hosle kjøres samlet i en maxi-taxi fra Hosle til Bekkestua.

Juniorkorpset er nivå to i musikkopplæringen i korpset. Her utvikles mestringsfølelsen og man beveger seg mer fra gehørbasert undervisning til bruk av noter. Siden musikantene etter hvert skal inn i hovedkorpset, legges det også mer og mer vekt på flerstemthet. Sangene og melodiene tilpasses etter nivå og det velges melodier som er morsomme å spille, noen kjente og noen ikke så kjente låter.

Dirigent: Vinjar Hambro og Jonas Johansson


Pris pr musikant pr halvår er kr 3.600,- og fordeler seg slik:
Kontingent, kr 400,-
Instrumentleie, kr 400,-
Instruksjon, kr 2.800,- (følger prisene til Kulturskolen i Bærum Kommune, 2020)

For mer informasjon, ta kontakt med Thea Falkenthal: juniorkorpsleder@hoslebekkestua.no eller tlf. 456 64 575.