Aspirantinformasjon adventscafe 2. des


Det er en fast hyggelig tradisjon at både hovedkorps, juniorkorps. aspirantkorps, trommeensemblet, Hosle skolekor og Haug korps (Haug skole) spiller hver sine minikonserter. Aspirantene starter konsertrekken. Følgende tidspunkter og informasjon gjelder for aspirantene:
12:30 Oppmøte aspirant
13:00 Aspirant spiller konsert
Utstyr: Instrument
Antrekk: Uniform (som på Ravi-konserten)
 
Supert om to foreldre kan hjelpe dirigentene med å passe på aspirantene fra kl 12.30 til 13. Dette innebærer å hjelpe til med å følge aspirantene til riktig sted, hjelpe dem å komme på plass på scenen og ellers annet som dirigentene ber om. Jeg sender ut påmelding til adventscafeen ila kort tid, og det er fint om dere her skriver om dere kan bistå dirigentene før konserten (kommer eget felt om dette).
 
Eventuell fellesøvelse alle aspiranter
Vi prøver å få til en fellesøvelse mellom aspiranter på Hosle og Bekkestua før konserten 2. desember. Vi gir nærmere beskjed om dette.

 Mer...
Aspiranter

Oppdatert 27.8.2018
For hvem: Barn fra 2. – 5. klasse, nybegynnere 
Når: Individuell undervisning, 25 min/uke
Fellesøvelse torsdager, oppstart etter høstferien, i uke 41. Øvetiden er 1415 - 1515 på begge skoler. Bekkestua: Musikkrommet. Hosle: Lille Gymsal. Det er veldig fint om foresatte informerer SFO om barnets spilletider, eneundervisning og samspill. 
Tilbudet: Samspill med dirigent, enkeltundervisning med profesjonell instruktør fra Bærum musikk- og kulturskole eller noen av korpsets egne instruktører, eget instrument og deltakelse i annet fullverdig medlemstilbud i korpset.
Innmelding Meld deg inn her
Oppstart og instruksjon: August, ved skolestart.
Alle som har meldt seg inn før 27. juni får tildelt instruktør ved skolestart.

Når du blir aspirant er du et fullverdige medlem av korpset. Du får eget instrument, spiller i samspill med andre nye og har 20 min undervisning per uke med egen instruktør gjennom Bærum musikkskole eller en av korpsets instruktører. 

Nybegynneropplæringen er gehørbasert, oftest unison. Aspirantene lærer enkle melodier, gjerne med tekst, slik at det er lett å huske hvordan melodiene er. Dette gir barna en god mestringsfølelse. Det legges vekt på at musikantene har det gøy, og får motivasjon til å spille/øve! Det er også viktig med jevnlige konserter/opptredener.

Sangene og melodiene tilpasses etter nivå og det velges melodier som er morsomme å spille, noen kjente og noen ikke så kjente låter.

Dirigent: Vinjar Hambro
tlf 46636882/ vinjar.chr.hambro@gmail.com
Dirigent: Jonas Johansson
tlf 47285719/ jonasj89@hotmail.com

Pris pr musikant pr halvår er kr 3.505,- og fordeler seg slik:
Kontingent, kr 400,-
Instrumentleie, kr 400,-
Instruksjon, kr 2.705,- (følger Kulturskolen i Bærum Kommune, 2018)
Se ellers vedtektene for korpset her

For mer informasjon kontakt:  juniorkorpsleder@hoslebekkestua.no

Aspirantenes aktivitetsplan

MånedDato/tidAktivitetAnsv.ForeldrevaktMerknad 
desLør 01
Loddsalg adventskafe   
 Søn 02
Adventscafé  Hosle skole
 
 Tor 06
     
 1415-1515 Samspill Aspiranter på respektive skoler  Bekkestua:Musikkr. Hosle:Lille gymsal
 Tor 13
     
 1415-1515 -"-   Bekkestua:Musikkr. Hosle:Lille gymsal
 Tir 18
Konsert Østerås kirke   
 Tor 20
     
 1415-1515 Samspill Aspiranter på respektive skoler  Bekkestua:Musikkr. Hosle:Lille gymsal
marLør 02
Seminar Klækken   
 Søn 03
-"-    
maiLør 04
Loppemarked 2019  Hosle skole
 
 Søn 05
-"-   Hosle skole
 
       
Referat fra foreldremøte 26.sept 2017

Last ned presentasjon og referat fra foreldremøte Hosle og Bekkestua skolekorps 26.09 på Hosle skole.

Se også: Foreldremøtet i 2016.

Last ned:
Foreldremøte - 2017.pdf
Referat fra foreldremøte 26.sept 2017.pdf