Korpscamp - torsdag 23. september 2021

Hele 32 nye har begynt i korpset i høst. Det er fantastisk gøy!

Torsdag 23. september 2021 på Bekkestua barneskole arrangerer vi Korpscamp - eller "Bli kjent"- fest. Her håper vi både barn og foresatte har anledning til å komme - her blir det nyttig info om korpset generelt, litt instrumentlære - og ikke minst får alle voksne prøve seg på en lommetrompet! (minitrompet)

Tentativt program
17:15                Oppmøte, hovedinngangen
17:30 - 18:15    Samspill aspiranter (Kuben, storsal) / foreldreskole, teori (Musikkrommet)
18:15 - 18:30    Pause
18:30 - 19:00    Samspill aspiranter / foreldreskole, spilling på lommetrompet
19:10 - 19:30    Konsert: barn og foreldre spiller for hverandre
19:30 - 20:00    Saft og boller

Se mer info i Spond!