Dirigenter gjennom historien

Hosle skolekorps har hatt mange dirigenter siden oppstarten i 1967. Her er oversikten:

Hovedkorpset
Mats Kjelling jan 2016 - t.d
Karoline Torkildsen aug 2015 – des 2015           
Harriet Hildebrand Kjærnsrød 2011 – juni 2015            
Tone Fossum Olsson 2007 – 2011            

Jimmy Høiberget 2004 - 2006
Knut Andreas Eek 2003 – 2004
Jimmy Høiberget 2002 – 2003
Åge Barlund    2001 – 2002
Clair Farr    1999- 2000
Sven Erik Andersen 1998 -1999
Jørgen Brecke    1995-1998
Tore Johansen    1992-1995
Eldar Skjørten    1986 – 1992
Njål Enger    1985 – 1986
Lars Emil Johannessen 1985 – 1986
Morten Kjærnet    1980 – 19985
Trygve Svendsen    1967 - 1980

Aspirant- og juniorkorpet
Vinjar Hambro 2016 - d.d
Marianne Larsen 2012 - 2016
Odd-Bjørn Øslebø Lund 2008 - 2012 (juniorkorps)
Alice Fagerdal 2006-2008 (juniorkorps)
Sunniva Huva, Vår 2006 (juniorkorps)
Tone Fossum Olsson 2006-2011 (Aspirantkorps)
Tone Fossum Olsson 2004-2005 (Aspirant- og juniorkorps)
Tone Fossum Olsson 200?-2004 (Aspiranter og rekrutter)