Marsjseminar i Gardeleiren

Her er glimt fra marsjseminaret i Gardeleiren 30.mars.
(Foto: Marius Herland)