90-Śrs jubileum med Grav

Grav Skolekorps feiret sitt 90-års jubileum med korpsstevne i Bjerkelunden søndag 22.september. Sammen med fire andre nabokorps kastet vi glans over jubilanten, og vi fremførte "Pirates of the Caribbean". Stevnet ble avluttet med fellesnummer med  "Grav skolemarsj" og nasjonalsangen.
Flere av våre nye aspiranter var med og marsjerte, og som duskbærere var de stolte nye representanter for korpset vårt!